Графік особистого прийому громадян адміністрацією закладу
Середа з 10:00 - 12:00
П'ятниця з 14:00 - 17:00

Закон України "Про звернення громадян" https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ завідувача № 21

КДНЗ № 12 «Світлячок»

від 07.02.2019 року

ПОРЯДОК

роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри

КДНЗ № 12 «Світлячок»

І. Загальні положення

1.1. Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри КДНЗ № 12

«Світлячок» (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу президента України від 07 лютого 2008 року №!)( «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб КДНЗ № 12 «Світдячок» (далі – КДНЗ №12) при отриманні, опрацюванні, перевірці, узагальненні та обліку інформації, яка надходить від фізичних осіб (далі – заявник) за телефоном довіри КДНЗ№12 за абонентським номером (05134) 5-78-67.

1.3. Телефон довіри КДНЗ №12 працює щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08.00 до 17.00 годин (у п’ятницю – до 16.00) за абонентським номером (05134) 5-78-67.

1.4. Заявник може звернутися за телефоном довіри КДНЗ №12 для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 08.00 до 17.00 годин.

1.5. Інформація про номер телефону довіри КДНЗ №12 та порядок його роботи розміщується на інформаційному стенді КДНЗ №12 та на офіційному веб-сайті КДНЗ №12.

1.6. Відповідальною особою за безперебійне функціонування телефону довіри КДНЗ №12 та ведення обліку дзвінків є сестра медична старша. У разі відсутності спеціаліста з причин хвороби, відпустки чи ін.. сеанс проводить завгосп.

2. Прийняття, облік і опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри КДНЗ №12

2.1. Опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри КДНЗ №12 (далі – повідомлень), узагальнення інформації про результати розгляду цих повідомлень здійснюються завідувачем КДНЗ №12.

2.2. Уповноважена особа при прийнятті повідомлень пропонує заявникові надати:

- інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові, адресу, контактний телефон);

- іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

2.3. Під час проведення телефону довіри КДНЗ №12 обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Законі України «Про захист персональних даних».

2.4. Відповідальна особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

2.5. Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення. При цьому відповідальна особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян».

2.6. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу КДНЗ №12.

2.7. Реєстрація та розгляд письмових звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

2.8. Відомості про заявника та порушене ним питання вноситься до банку телефону довіри КДНЗ №12, що додається.

3. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях, розгляд звернень, облік і зберігання матеріалів.

3.1. За повідомленнями, отриманими під час телефону довіри, проводиться перевірка інформації.

3.2. Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається завідувачем КДНЗ №12 із залученням посадових осіб, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

3.3. Перевірка інформації має встановити:

- наявність чи відсутність підстав звернення за телефоном довіри КДНЗ №12;

- обставини (час, місце) і наслідки події, що стали причиною звернення за телефоном довіри КДНЗ №12.

3.4. Посадовій особі, якій доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- запрошувати заявника та інших осіб, котрі обізнані або причетні до фактів, які стали причиною звернення за телефоном довіри КДНЗ №12, й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали, їх копії, що стосується перевірки інформації;

- зв’язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, їх копії, по суті звернення;

- залучати у разі потреби відповідних фахівців і отримувати від них консультації, а також письмові висновки, що можуть сприяти розгляду звернення;

- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, їх копії.

3.5. За результатами перевірки інформації та розгляду звернення посадова особа, яка займалася розглядом звернення, готує обґрунтовану відповідь заявнику або службову записку завідувачу КДНЗ №12 (у разі, якщо звернення анонімне).

3.6. За підсумками роботи телефону довіри КДНЗ №12 щоквартально складається звіт. Зміст повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до КДНЗ №12 за телефоном довіри КДНЗ №!» за квартал, за наростаючим підсумком з початку поточного року;

- основні питання, що порушуються;

- результати розгляду.

3.7. Документи і матеріали розгляду звернень за телефоном довіри КДНЗ №12 обліковуються й формуються справи.

ЗВІТ

про кількісний характер звернень громадян,

що надійшли до КДНЗ № 12 «Світлячок» за І квартал 2018 року.

Звернення, що надійшли. З них: За звітний період За відповідний звітний період минулого року
письмові - -
на особистому прийомі 1 1
на виїзному прийомі - -
колективні - -
повторні - -
Загальна кількість звернень 1 1
Питання, які порушуються у зверненнях громадян За звітний період За відповідний звітний період минулого року
060Соціальний захист 061 Про надання матеріальної допомоги працівникам закладу 062 Про надання соціальної допомоги працівникам закладу - - - -
070 Праця і заробітна плата 071 Про працевлаштування, в т.ч. в заклад освіти 072 Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладу 1 1
080 Охорона здоров”я 081 Про роботу закладу в літній оздоровчий період - -
100 Житлова політика 101 Про надання житла 102 Про покращення житлових умов - -
120 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян 121 Про порушення прав дітей та їх батьків - -
130 Сім”я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт. - -
140 Культура та культурна спадщина, туризм - -
150 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність - -
151 Про ремонт, газифікацію, добудову навчальних закладів - -
152 Про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів - -
153 Про покращення організації навчально-виховного процесу -
154 Про проведення свят - -
155 Про харчування дітей та оплату за харчування - -
156 Про забезпечення перевезення дітей, вихователів на екскурсій - -
157 Про надання платних послуг - -
158 Про надання роз”яснень - -
170 Діяльність об”єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини 171 Про роботу благодійних фондів - - - -
240 інше - -
Загальна кількість звернень 1 1

Завідувач КДНЗ №12 _________________ Г,П. Іванченко

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700\2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції», в дошкільному навчальному закладі №12 проведено ряд заходів, а саме:

заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян; 1 і

установлена скриня для питань та пропозицій громадян;

оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань

діяльності навчального закладу, розглядає пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформує Управління освіти про прийняті рішення, своєчасно здає звіти.

В закладі працює Телефон довіри: 55867, відповідальною особою є Трубнікова Н.В., сестра медична старша.

Особистий прийом проводиться в середу з 10.00 до 12.00 год та в п’ятницю з 14.00 до 17.00 год завідувачем КДНЗ №12 «Світлячок»- Іванченко Г.П.

В 2015р. було три звернення: 2 - з питання працевлаштування, 1 - про харчування дітей. Скарг не надходило. На «телефон довіри» звернень не надходило.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян розглядався на виробничій нараді в грудні місяці 2015 року. Кожного року завідувач звітує про цю роботу перед громадськістю у червні місяці.

ГРАФІК проведення особистого прийому громадян у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради
Хто приймає Дні прийомуГодини прийому Місце прийомуХарактер питань

Міський голова
Луков Віталій Дмитрович
Четвер (попередній запис в Центрі Надання адміністративних послуг у м. Вознесенську: вул. Соборності, 14 або за телефонами 3-27-09, 4-04-17)


8:00 - 12:00

м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 22 (2-й поверх)
Секретар Вознесенської міської ради
Торжинська Лариса Михайлівна

2-а та 4-а п'ятниця місяця

9:00 - 12:00
м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 24 (2-й поверх)Робота постійних комісій, депутатська діяльність, реєстрація виборців, об'єднання
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Сметана Юрій Олександрович
Середа


9:00 - 12:00

15:00 - 17:00м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 21 (2-й поверх)
Житлово-комунальне господарство, архітектура, техногенно-екологічна безпека та надзвичайні ситуації, взаємодія з правоохоронними органами, організація мобілізаційної та оборонної роботи
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Путій Юрій Валерійович


Четвер

9:00 - 12:00

15:00 - 17:00

м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 29 (2-й поверх)
Соціальний захист, охорона здоров'я, освіта, культура, спорт, молодіжна політика, релігія, тризм, опіка, охорона дитинства, робота з допризивиками
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Хімій Денис Володимирович
1-а та 3-я п'ятниця місяця
13:00 - 17:00м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 31а (2-й поверх)
Тарифна політика, енергозбереження, фінанси, інвестиції. економіка, проектна діяльність, транспорт, торгівля, підприємство, питання комунальної власності, житлові, земельні питання
Керуючий справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради
Сербенюк Наталія Миколаївна


1-ий та 3-й вівторок місяця


9:00 - 12:00


м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 28(2-й поверх)
Організація роботи виконавчого комітету, мілького архіву, діловодство і кадрова політика у виконавчих органах міської ради, інформаційна діяльність, надання адміністративних послуг
в.о. старости сіл Новогригорівка та с. Ракове
Цоня Людмила Степанівна


Вівторок, четвер


8:00 - 12:00


Новогригорівська сільська рада вул. Самосенків, 79-а
Питання реєстрації/зняття з реєстрації проживання громадян, державної реєстрації актів цивільного стану на території відповідних сіл, які перебувають у складі об'єднаної територіальної громади, нотаріальної дії

Графік особистого прийому громадян начальником та спеціалістами управління освіти на 2019 рік

Кисільова Світлана Вікторівна - начальник Управління овіти - щочетверга, 9.00-12.00, у тому числі особистийвиїзний прийом громадян у закладах освіти - двічі на місяць: першого та третього четверга з 15:00 до 17:00

Кожухаренко Ірина Володимирівна - заступник начальника Управління - начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти - щовівторка, 13.00 - 15.00

Гурмаза Ірина Олександрівна - заступник начальника Управління - щовівторка, 10.00-12.00

Крючкова Світлана Олександрівна - головний спеціаліст з кадрових питань, виховної роботи та позашкільної освіти - щопонеділка, 15.00 - 17.00

Львова Ірина Вікторівна - головний спеціаліст з питань охорони димтинства та дошкільної освіти - щосереди, 10.00 - 12.00

Романова Тетяна Михайлівна - головний спеціаліст з дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти - щоп'ятниці, 14.00 - 16.00

Кiлькiсть переглядiв: 173