Інформація

про вартість харчування дітей

у комунальному закладі дошкільної

освіти №12 «Світлячок» у 2018 році

Повідомляємо Вас, що 29.12.2017 року було прийняте рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради № 501 «Про вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у 2018 році». На підставі цього рішення та наказу № 9 Управління освіти Вознесенської міської ради від 03 січня 2018 року «Про вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у 2018 році» в КДНЗ №12 «Світлячок» виданий наказ № 4 від «05» січня 2018 р. « Про вартість харчування дітей

у комунальному закладі дошкільної освіти №12 «Світлячок» у 2018 році», в якому сказано, що харчування дітей в закладі дошкільної освіти №12 м. Вознесенська, які є членами інших територіальних громад, здійснюється за умови передачі міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Вознесенська або за рахунок батьківських коштів, за винятком категорій дітей, передбачених абзацами третім, четвертим частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», абзацом другим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» ( 1) розмір плати зменшується на 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, та для батьків дітей, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

2) не справляється плата за харчування у комунальному закладі дошкільної освіти№12 «Світлячок» з батьків або осіб, які їх замінюють, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти).

Адміністрація КДНЗ №12 «Світлячок».

НАКАЗ

від 09.01.2018 №12

Про призначення комісії з бракеражу

Продуктівхарчування та продовольчої

сировини в дошкільномунавчальному

закладі №12 «Світлячок» у 2018 році

На підставі Законів України ”Про дошкільну освіту” (ст.35), ”Про охорону дитинства” (ст.5), згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (п. 4.4.-4.6.), з метою чіткого виконання заявок, оцінки якості, кількості завезених до дошкільного закладу продуктів харчування та продовольчої сировини

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини на 2018 рік у складі:

Голова комісії - Трубнікова Н.В., сестра медична старша;

Члени комісії: Тітенко В.П., завідувач господарства;

Резніченко Т.М. - кухар.

2. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:

2.1. Здійснювати контроль за чітким виконанням заявок на продукти харчування та продовольчої сировини постачальниками, проводити оцінку якості завезених продуктів харчування та продовольчої сировини (запах, смак, колір, консистенція тощо) та кількості продуктів харчування та продовольчої сировини від постачальників відповідно з накладними.

2.2. Складати акти та надсилати претензійні листи до постачальників у разі не виконання заявок на продукти харчування та продовольчої сировини, при надходженні родуктів низької якості, при виявленні нестачі або надлишку одного з видів продуктів; .

2.3. При виявленні нестачі або надлишкупід час прийому одного з видів продуктів завгосп зобов’язаний припинити прийом продуктів харчування та продовольчої сировини. Подальший прийом та переваження сировини здійснювати всією комісією з бракеражу за участю представника постачальника, а також представника органу громадськогосамоврядування (від коллективу батьків – Надянош І.В.). Результати оформлюються Актом приймання у 2-х примірниках.

2.4. Комісія з бракеражу складає Акт бракеражу у 3-х примірниках при встановленні недоброякісності будь-якого продукту (зокрема з великим відсотком відходів). Неякісну продукцію разом із примірником Акта слід повернути постачальнику.

3. Контроль за виконаннямданого наказу залишаю за собою.

Завідувач: Г.П. Іванченко

НАКАЗ № 6-Б

від «09» січня 2018 р.

Про оплату за харчування дітей

у КДНЗ №12 «Світлячок»

З метою забезпечення дітей уКДНЗ №12 «Світлячок» у 2018 році збалансованим харчуванням, відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», абзацу четвертого пункту 1, абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», пунктів 2.1. – 2.6. Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних, інтернатних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 32, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 29.12.2017 р. № 501 «Про вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у 2018 році» та на виконання наказу № 9 від 03 січня 2018 року Управління освіти Вознесенської міської ради «Про вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Розмір плати зменшити на 50 % з 02 січня 2018 року для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей:

2. Не справляти плату за харчування в КДНЗ №12 з 02 січня 2018 року з батьків або осіб, які їх замінюють, дітей з інвалідністю:

3. Розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти становить 75 % вартості харчування однієї дитини на день виключно для дітей, які зареєстровані у м. Вознесенську (крім дітей пільгових категорій). У разі відсутності реєстрації дітей - за реєстрацією батьків (відповідно до паспортних даних) розмір плати в КДНЗ №12 з 02 січня 2018 року становить:

у віковій групі від 1 до 3 років – 20.00 грн.00коп.;

у віковій групі від 3.до 6 (7) років – 24.00 грн.00 коп.:

3. Головному бухгалтеру Зелінській Л.В. справляти оплату згідно даного наказу.

4. Зміни в організації харчування довести до відома батьків до 10.01.2018 року.

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

НАКАЗ № 21

від «31» січня 2018 р.

Про виконання

натуральних норм харчування

у КДНЗ №12 «Світлячок»

На виконання річного плану Управління освіти було проаналізовано діяльність закладів освіти щодо виконання натуральних норм харчування. За результатами аналізу можна зробити висновок, що показники виконання натуральних норм харчування залишаються на достатньому рівні.

У закладах дошкільної освіти у віковій групі від 1 до 3 років норму вживання перевищують крупи, бобові, макаронні вироби –152.3% (в минулому році – 143.2 %), масло вершкове - 105.8% ( в минулому році – 104.8%), хліб 102.1% (в минулому році – 100,6%), цукор – 103,7% (в минулому – 102,2%). Більше 90% виконання натуральних норм олія – 98.3% (в минулому році – 97,8 %). Більше 70% виконання натуральних норм по сметані –74,0% (в минулому році – 93.2%), картопля – 87,5% (в минулому році – 86,3%). Зменшилося виконання норм харчування по вживанню соків – 8,2% (в минулому році – 40,5%), сиру кисломолочного –46,0% (в минулому році – 81,0%), сиру твердому – 30,0% (в минулому році – 83,0%), фруктам – 45,8 % (в минулому році – 62,6%).

У віковій групі від 3 до 6 (7) років перевиконано норму харчування по крупах, бобових, макаронних виробах –126,0% (в минулому році – 127,7%), сухофрукти – 121,0% (в минулому році – 81,8%). Більше 90% виконання натуральних норм, олії – 90.0% (в минулому році – 103,1%), хлібу –97,6%, (в минулому році – 100,7%), цукру – 98,4% (в минулому році – 102,6 %), масло вершкове – 98,1% (в минулому році – 104,5%). Зменшилося виконання норм харчування по вживанню сиру твердого – 20,0% (в минулому році – 62,6%), сиру кисломолочного – 39,8 % (в минулому році – 80,7%), риби – 38,4% (в минулому році –59,4%), яєць – 37,8% (в минулому році – 56,0%), фруктів – 24,2% (в минулому році – 45,8%), молока – 59,5% (в минулому році – 82,2%), сметани – 59,0% (в минулому році – 82,0%), соків –0,9% (в минулому році – 21,1%), м’яса – 57,8% (в минулому році – 72,5%)

Вищезазначене свідчить про те, що контроль з боку сестри медичної старшої за станом харчування у закладі відбувається. Трубнікова Н.В. - сестра медична старша, в основному, відповідно до двотижневого меню на підставі аналізу виконання натуральних норм харчування за десять робочих днів робить корекцію видачі продуктів по декадах. Однак, по деяких продуктах харчування виконання норм харчування залишається недостатнім, особливо це стосується виконання натуральних норм харчування у віковій групі від 3 до 6 (7) років. Основною причиною невиконання норм харчування є нестабільність цін та їх швидкий ріст на всі продукти харчування.

Виходячи з вищезазначеного

Н А К А З У Ю :

1. Сестрі медичній старшій Трубніковій Н.В.:

1.1. Здійснювати постійний та неухильний контроль за дотриманням вимог щодо організації харчування дітей відповідно до законодавчої бази та своїх посадових обов’язків.

1.2. Вжити ефективних заходів щодо усунення недоліків, а саме:

- кожні 10 днів проводити аналіз виконання натуральних норм харчування та проводити корекцію харчування до кінця місяця з метою виконання натуральних норм;

- не допускати значних відхилень у виконанні натуральних норм харчування у закладі;

- укомплектувати харчоблок всією документацією згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

1.3 З метою запобігання спалахам кишкових інфекцій та харчових отруєнь посилити контроль за організацією безпечного та якісного харчування в КДНЗ №12.

Постійно

1.4. Посилити особисту відповідальність та щоденний контроль за організацію харчування, якістю продуктів та продовольчої сировини, дотриманням встановлених термінів зберігання та використання продуктів, технологією приготування страв.

Постійно

1.5. При плануванні щоденного меню – розкладки дотримуватися перспективного двотижневого меню, картотеки страв.

Постійно

1.6. Забезпечити належний контроль за санітарним станом приміщень харчоблоку згідно з нормативно – правовими вимогами санітарного законодавства.

Постійно

2. Тітенко В.П. –завгоспу:

2.1. Посилити контроль щодо забезпечення дітей різноманітним харчуванням; з метою попередження порушень вимог чинного законодавства при отриманні продуктів харчування вимагати відповідні супровідні документи: якісні посвідчення, сертифікати, декларації виробників, накладні із зазначенням дати і часу виготовлення та кінцевого терміну реалізації.

Постійно

2.2. Посилити контроль за матеріально – технічним станом харчоблоку та технологічного обладнання.

Постійно

3. З метою контролю за організацією харчування дітей в КДНЗ №12 продовжити роботу Ради по харчуванні с складі:

голова Ради – Нодянош Ірина Володимирівна - мама дитини старшої групи «Метелик»;

члени Ради: Трубнікова Н.В. – сестра медична старша;

Тітенко В.П. – завгосп;

Зелінська Л.В. – головний бухгалтер;

Мишакіна Зінаїда Іванівна - мама дитини старшої групи «Бджілка»

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач КДНЗ №12 Г.П. Іванченко

Кiлькiсть переглядiв: 199